سلام دوست عزیز
.
جایی اشتباه می کنید که اخطار میده،آموزش زیر رو ببینید.
تابع if در اکسل | مثال ها و کاربردها و فیلم آموزشی