سلام. شب به خیر !! میخواستم ببینم کسی میدونه آیا نرم افزاری سایتی چیزی هست که شماره تلفن ثابت را وارد کنیم نام مالک آن مشخص شود؟؟ متشکرم