سلام متاسفانه با برنامه های nero و ashampooo این دی وی دی ها بسختی رایت میشوند و در اجرا روی سیستم هم اغلب اشکال دارند .
مشکل انها چیست؟