سلام دوست عزیز. اول برنامه File رو باز کن بعد برو گزینه internal storage رو انتخاب کن بعد Folder مورد نظر و بعد روی File مورد نظر نگه دار بعد اینکه تیک خورده شد او بالا 3 نقطه رو انتخاب کردی گزینه...