اگر دو تا ویندوز روی سیستم داشته باشیم وقتی سیستم را روشن میکنیم یک صفحه بوت برامون میاد که اسم دو تا ویندوز ها در آن نوشته شده و میتونیم یکی از اونها را در مدت زمان 30 ثانیه انتخاب کنیم حالا میخوام...