درود
اول سپاس ولی
مگه اصلا اون مثلث زرد رنگ مشکل داره؟ من که همیشه میدیدم اما مشکلی هم تو اتصال به اینترنت نبوده.