با سلام
کسی میدونه چجوری میشه با شبیه ساز لیپدروید vm ساخت ؟
بعداز نصب نرم افزار دوتا vm به صورت پیش فرض داره
کسی بلده کلون گیری کنه ؟