amin1339 جان جک گفتی؟؟؟؟!
نوکیا 5310 منوی کاملاً فارسی داره
از قسمت setting ، به بخش language برو و فارسی رو انتخاب کن
الآن تقریباً یک ماهی میشه که ورود گوشی های فاقد منوی فارسی به کشور، منع شده...