به دست آوردن نمره برتر درجه یک همیشه آسان نیست؛ به خصوص با الگوریتم های Google که همیشه در جریان هستند.آیا به دنبال افزایش Quality Score خود و همچنین نتیجه کلی تبلیغات کمپین خود هستید؟ با ما همراه...