تقریباً اکثر بازی‌های رایانه‌ای بزرگ عرضه شده از یک دهه گذشته تاکنون از محتویات اضافی در قالب بسته‌های DLC برخوردار می‌باشند که می‌توانند در افزایش جذابیت عناوین تأثیرگذار باشند، اما بسته‌های DLC...