سلام دوستان من این فرهنگ لغت و چند سال پیش خریدم و چون کارم ترجمه است هر روز ازش استفاده میکردم. ولی چون فقط تو XP درست کار میکرد و منم به خاطر ویروسی شدن مجبور شدم ویندوزم و عوض کنم و به 7 ارتقا بدم...