سلام داداش . اون مرحله ای ک هست با جوکر رودررو میشیم بعد پرتش میکنه بتمن تو پنجرع بعد جوکر با خورده شیشه های پنجره ب ما حمله میکنه باید جاخالی بدیم ولی من اون دکمه راست موس ک برای جاخالی هست رو میزنم...