ببین اگه گوشیه برو تو تنظیمات .. accessibility .... Hearing .... Balance

بعد اون بالانسو ببر راست یا چپ درست میشه
تو کامپیوتر هم اگه داری این مشکلو تو استارت سرچ کن devices and printers...