تبریک میگم کسری جان
بسیار جالب و خواندنی بود و خیلی لذت بردم.

اول اینکه این بند خیلی خوب بود و همیشه برام سوال بود که با این رویه، کسری جان به فکر هست یا نه. چون همه این موضوع رو حس می کردیم.

...