سلام
یه اسکرین شاتی یه چیزی بزار بردار من اینجوری که ما علم غیب نداریم به شما جواب بدیم که !!!!!!!!!
موفق باشید