سلام من چندین سال پیش یه بازی داشتم که تفنگی بود و فکر کنم کلی پلیس رو باید میکشتی .مرحله اخرشم باید یه دختر رو میبردی کنار یک کامپیوتر که جلوش یه موشک بود و باید از دختره محافظت میکردی تا بتونه موشک...