سلام خستع نباشید

دربلواستیک مشکل این دارم برنامه نصب کردم صددرصد هم تموم شده اما در ابتدای ورود یه صفحه میاد میزنه اینترنت خود را چک کنید ودوباره تلاش کنید لطفا کمک کنید