سلام دوست عزیز
.
یه تصویر از صفحه بایوس بذارید.ببینید گزینه هایی که در زیر نوشتم رو می تونید پیدا کنید.و

Compatibility Support Module یا CSM

2 گزینه زیر رو غیرفعال کنید.یعنی Disable باشه.
...