من میخوام z1 رو روت کنم اما تا حالا نتونستم، یه راه حل ساده بگید، من روت کنم