دوست عزیز این درخواست نشدنیه چون دستگاه آیفونی که جیلبریک نشه نمیشه همچین کارهای دوست داشتنی کرد
به قول معروف هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد!!یا حق