پی پال یکی از حساب های تجاری دنیا است که بین کاربران بسیار محبوب است و توانسته با یه استراتژی رشد مناسب اولین هک رشد خودش را از طریق تعقیب بزرگان ” To fame as fallows ” شروع کند.
همکاری پی پال با...