سلام .من گروه تلگرامی داشتم که مدیر انهم بودم اما اکانتم حذف شده اما دو نفر ادمین را خودم انتخاب کردم . چگونه میتوانم به جای خودم برگردم. متاسفانه در ایمیل شماره فراموش شده