[IMG]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.


USB درایوهای لینوکس اغلب از ابزارهایی برای حذف ویروسها و بازیابی اطلاعات استفاده میکنند.
اما اگر شما بدون راه اندازی...