آموزش sql server رو میتونین به صورت رایگان از سایت نیکنش دانلود کنید