سلام دوست عزیز
.
اگر گزینه ای نداره؛نمی تونید حذف کنید.

خب،یه تصویر با پس زمینه سفید آپلود کنید.