سلام
دادا میخواهم یه سوال کنم
دادا من تم دانلود کردم کپی هم کردمC:\Windows\Resources\Themes
ولی اینا نیومدن عکس را بزرگ ببین