سلام. امروز صبح که خواستم لب تاپ رو روشن کنم در صفحه اول بوت پیغام Preparing Automatic Repair نمایش داده میشه و بعد رستارت میشه و دوباره این روند رستارت شدن ادامه داره . حالت safe mod هم بالا...