سلام دوست عزیز
.
کاربری شبیه این مشکل رو داشته که با روش زیر حل شده:

Clearing CMOS using the battery method solved the problem.

پاک کردن CMOS با استفاده از روش باتری
...