درود؛
سوالم راجع به کورل استودیو -مشکلاتم با ورژن جدید و ترجیح قدیمی - و همچنین امکان جایگزینی با نرم افزار مشابه اما از شرکت معتبر هست.
بهمچنین کامپرسور .

توضیحات لازم؛

من برای ادیت ویدئو...