حدیث جان یه چی مثه عضویت در گروه های دسته جمعی تلگرام هست با این تفاوت که اعضای گروه به پروفایل دیگران دسترسی دارن و میتونن چت کنن ... ولی کانال دیگران به غیر از مدیر قابل مشاهده نیستن و در کانال...