سلام سایت شما در خصوص بازی وموارد مربوطه فقط برای بازیهای ویدئویی وکنسول است!!!اندروید باکمال تأسف مطلبی ندارید منکه هرچه گشتم وازانجمن پرسیدم حل مشکملم برا بازی نسخه اندروید نداشتین موردی.که اگه...