سلام.
آقا به نظر من تو هر انجمن پست اولش رو اینجوری تعریف کنید:

مثلاً در انجمن شبکه:
کلیه سوالات خود را راجع به شبکه اینجا مطرح کنید.

اگه همچین کاری صورت بگیره از زدن پست های اضافی جلوگیری...