سلام دوستان من بازیرو دارم نزدیک به مرحله ای که بتمن با اون یارو گاز سمی که میجنگه بازی میکنم و رد میشم ولی از بازی که میام بیرون برایه استراحت میرم توش میبینم از اول دارم بازی میکنم لطفا یکی کمک کنه...