چرا اینترنت 4چی همراه اول در هنگام ورود به بازیهای آنلاین قطع میشود ؟