دوستان من سایتم رو با ورد پرس ساختم .. من زبان درس میدم و همه محصولاتم مجازی هستن... حدود 40 تا فصل رو باید درس بدم و این زمان زیادی میبره برای همین میخوام هر فصل رو که درس دادم بلافلاصله برای فروش...