آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چقدر شگفت‌انگیز خواهد بود اگر یک ماشین مسابقه‌ای داشته باشید و بتوانید با آن در خیابان هم بروید؟ هیجان رانندگی در خیابان‌های خالی با سرعتی بیش از 200 کیلومتر در...