طبیعتاً راه‌اندازی ویندوز روشون با پیچیدگی‌ها و تفاوت‌هایی نسبت به رایانه‌های معمولی همراه است. اما به طور کلی در عملکرد خود ویندوز تفاوتی وجود ندارد. در نتیجه مشکل خاصی نیست.


این روش رو بررسی...