کد دایورت :

یکی از معروف‌ترین کدها که جزو پرکاربرد‌ترین آنها نیز محسوب می‌شود کد دایورت است. شما می‌توانید با گرفتن کد #915 *21* تلفن خود را برای مدت زمانی خاص از دسترس خارج کنید. این سرویس با...