سلام دوست عزیز
.
سایت هست ولی اینکه مطمئن باشه یا خیر به این صورت مشخص نمیشه.سایت زیر هست که می تونید تماس بگیرید
پرینت سه بعدیدر همن شهر خودتون پیدا کنید خیلی بهتر هست
آغاز به کار نخستین مرکز...