سلام من این پاوربانکو که خودم ساختمش دو ماهه دارمش هیچ ایرادی هم نداشته فقط نمیدونم مشکل از کجاس که از دیروز زدمش شارژ ، شارژ و چراغ اول چشمک میزنه. مشکل چیه ؟