تلفن‌های همراه هوشمند و تبلت‌ها با وجود پیشرفت شگرفت فناوری هنوز هم از محدودیت بسیار بزرگ باتری رنج می‌برند. با افزایش ظرفیت باتری‌های به‌کار رفته در طراحی و توسعه محصولات، اگرچه طول مدت استفاده از...