منم همین مشکلو دارم و دیگه خسته شدم از بس کد اومد رو گوشیم . اگه راه حلی پیدا کردید به من بگید لطفا . در ضمن من چند تا ایمیل دارم و فقط برای این ایمیلم این مشکل به وجود اومده .