سلام بچه هایه سوال دارم من دیدم تواینترنت علاوه برکارت شارژهمراه اولوایرانسل ورایتل کارت شارژسیمکارت تالیاهم وجوداره من که قبلا حتی اسمشم نشنیده بودم کسی هم ندیده بودم داشته باشه اصلا همچین اپراتوری...