سلام

وقتی که میخواهید اکسترکت کنید این خطا رو میده ؟؟
یا وقتی که میخواهید بازش کنید؟؟