من نصبش نکردم ولی اگر در نصبش مشکل داری این آموزششه:
***آموزش نصب سیستم عامل قاصدک***