به نظر من اینطوری دوستان دیر تر به خواسته هاشون میرسند .اگه یک تاپیک بزنن زود تر به جواب میرسن