درسته برخی گوشی ها جایی وچیزی به نام n-gage ندارن .
ولی میشه رو تمام گوشی های سیمبیان سری 60ورزن3 N-gage رو نصب کرد.
مثلا گوشی من(N73) چیزی به نام n_gage نداره ولی من از طریق برنامه N-gage...