سلام.
فکر کنم با اینترنتی که من دارم 1 ماه طول بکشه تا اپدیت بشه.