اگر بیشتر از این مقدار اور کنید ممکنه به cpu و خازن های مادربورد آسیب جدی برسه.