سلام
کیبورد کامپیوتر همکارم به کلی از کار افتاده و هیچ دکمه ای کار نمی کند
من کیبورد سالم خودم بهش دادم بعد از اینکه پس گرفتم کیبورد روی کامپیوتر خودم هم کار نمی کند و به همان مشکل دچار شد و حتی...